Sözleşmeler

IP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. İş bu sözleşme TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. A.Ş. ile Üye arasında, www.tiptek.com.tr  internet sitesinin kullanım şartlarını ve üyeliği düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.


2. TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. üyelerinin kişisel bilgilerini kanun, mahkeme kararları veya idari makamların talepleri üzerine veya bu sözleşme ve gizlilik politikasında (www.tiptek.com.tr/gizlilik politikasi) belirtilen koşullarla gereği halinde ilgili resmi merciler ile veya 3.kişilerle paylaşma, transfer etme ve işleme hakkına sahiptir.


3. TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. ticari elektronik ileti gönderimini onaylayan üyelerine kampanya, duyuru gibi pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak ileti gönderebilir.


4. www.tiptek.com.tr  üyeliği sadece TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. nin işbu sözleşme veya gizlilik politikalarında belirtilen amaçlar ve şekillerde oluşturulmuş olan ticari işletmelere ait olup başkasına devredilemez. TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. ‘nin halihazırda kullanmakta olduğu finansal yazılım programı üzerinde cari hesap kaydı oluşturulmuş her ticari işletme için sadece bir adet giriş şifresi sağlanır. Ticari işletmelerin girişleri www.tiptek.com.tr web sitesi üzerinde yer alan “Bireysel” butonundan gerçekleştirilir.


5. TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. tarafından belirlenen ve tarafınıza e-mail, sms veya posta kanalı ile bildirilen www.tiptek.com.tr web sitesi giriş şifrelerinin ilk kullanım esnasında tarafınızdan yeniden belirlenmesi zorunludur. Bu değişim sonrasında tüm şifreler sadece ilgili ticari işletmenin kullanıcısı tarafından belirlenir. Şifrenin korunması kullanıcının sorumluluğundadır. 


TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. şifre kullanımından doğacak problemlerden, maddi manevi zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcılar diledikleri zaman şifrelerini “Bireysel” bölümden giriş yaptıkdan sonra “Hesabım" bölümü altında yer alan " Üyelik bilgilerim" bölümünden değiştirebilir. Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur. 


6. Kullanıcıların üyeliğini tamamlaması ve siteden tam anlamı ile yararlanabilmesi için sitede talep edilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını girmesi gerekmektedir. İlk defa üye girişi yapan ticari işletmelerin TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. ‘nin hali hazırda kullanmakta olduğu finansal programda ilgili cari hesapları bir defaya mahsus oluşturulduktan sonra tüm üyeler ile geçici şifre paylaşımı yapılmaktadır. Şifre paylaşımı e-mail, posta veya sms kanallarından tercih ettiğiniz yöntem ile üyelere sağlanır ve tarafınıza ulaşan ilgili şifrenin ilk girişte bu üyelik sözleşmesinin 5nci maddesinde belirtildiği gibi değiştirilmesi zorunludur. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanmaktadır. 


7. Üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylayarak TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. A.Ş. ve Logo Pay (online ödeme sistemi)  program ortakları tarafından kişisel bilgilerinin işlenmesine onay vermektedir. 


8. Üye bu sözleşmeyi onaylamakla www.tiptek.com.tr üzerinde yer alan gizlilik politikasını kabul eder. 


9. Üye, www.tiptek.com.tr  üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin üye tarafından ihlali halinde, TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. A.Ş'nin tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder. 


10. Üye, tüm hakları TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC.  A.Ş.'ya ait olan ve www.tiptek.com.tr  üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. 


11. TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını güncellemeler veya teknik gereksinimler sonucunda geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. A.Ş.'nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 


12. Üye, iş bu sözleşmeyi daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini, TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. ‘nin muhtemel işbu sözleşmede ileride yapabileceği değişiklikleri ve sözleşmenin yürürlükte olan son halinin doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde geçerli olduğunu kabul ettiğini beyan eder. 


13. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, MK vesair) uygulanacaktır. 


14. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 


15. Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girer. 


16. Bu üyelik sözleşmesini/katılım metnini onaylamakla programa şu anda dahil olan ve ileride dahil olabilecek iş ortaklarına ait tüm sitelerden elde edilecek üyelik bilgileriniz, sosyal paylaşım sitelerindeki kişisel verileriniz ile siteler üzerindeki davranışlarınıza ilişkin kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla işlenmesine onay vermektesiniz: Size özel içerik, reklam ve kampanya sunulması; size özel kampanyalar tasarlanabilmesi; anket veya tele-satış uygulamaları, araştırma, planlama, istatistiki analizler gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi; sitelerin geliştirilmesi ve daha iyi servis sağlanıp, daha fazla kişiye ulaşması. 


17. Bu site üzerinden elde edilen kişisel veriler, iş ortakları tarafından alınarak işlenebilecektir. Sağlanacak faydalar, internet ortamında veya kişisel verileriniz kullanılarak iş ortaklarınca size sunulabilecektir. 


18. Bu site üzerinden elde edilen kişisel veriler; iş ortaklarına, internet ortamında dijital pazarlama yapılmasını sağlayan her türlü uygulamaya ve platforma, iş ortakları ile  işbirliği yapacağı şirketlere, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına ve hizmet aldığı 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. Hizmet alınan üçüncü kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir. 


19. Bu site üzerinden elde edilen kişisel veriler, TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. tarafından yönetilmekte olan ve üyesi olduğunuz farklı programların (Logo Pay ve diğer pazarlama programları) program ortakları arasında da aktarılabilecek ve bu programlarda yer alan kişisel verileriniz ile birleştirilerek işlenebilecektir. Bunun amacı, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak hem bu uygulama kapsamında hem de üyesi olduğunuz diğer pazarlama programları kapsamında size özel hizmet sunabilmektir. Birleştirilen veriler burada ve ilgili programın üyelik sözleşmesinde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir. 


20. TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. web sitesi, bu işlevleri kullanıcıların bilgisayarlarına yüklediği çerez dosyaları (cookie’ler) aracılığıyla bilgi almak suretiyle gerçekleştirmektedir. TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. web sitesi kapsamında çerez kullanımı hakkında detaylı bilgi için lütfen ilgili sitenin gizlilik politikası (www.tiptek.com.tr/gizlilikpolitikasi) bölümüne bakınız. 


21. TIP-TEK DİŞÇİLİK TEKNOLOJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. web sitesi kapsamında gizlilik politikasında (www.tiptek.com.tr/gizlilikpolitikasi) belirtilen kişisel verilere ilişkin haklarınız mevcuttur, verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini info@tiptek.com.tr  adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.