YönetmeliklerŞirketimizin satmakta olduğu ürün ve hizmetler, niteliği itibariyle 1-13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2-11.01.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borç Kanunu kapsamındadır.